admin tarafından yazılmış tüm yazılar

İş Ortamı

2700 metre kare kapalı alanda imalat yapan firmamız, Yüksek çatı ve iyi havalandıran bir ortamda iş arkadaşlarımızla uzun yıllara dayanan 35 yıllık tecrübe ve 25 yıl aynı adreste hizmet vermekle birlikte çalışma ve iş tecrübemizle A- kalite işler yapmaktayız.

İmalat için,

-Desen çalışmalarında ve yeni modeller oluşturmakta hız ,beğeni ve isteklere cevap verecek kadroya sahiptir, kalıp aşaması ve 10 print makinamızla filmi direk kalıp üstüne basarak en kaliteli baskılar yapabilmek için gerekli donanıma sahiptir.

-Kalıpların deseni direk Kalıba basılıp çekilmekte ve en iyi hassasiyet ve keskin kenar hatları elde etmekteyiz.. Bir kıyaslama yapacak olursak filme göre % 30 daha iyi çekim sonuçları.

(10 Print Kalıp Baskı Makinası incelemenizi tavsiye ederiz….)

-Boya ve numune çalışmaları titizlikle yapılmaktadır. Bilgi kayıplarına ve geçmiş de yapılmış modellere kolayca ulaşabilmek için program destekli olarak bilgisayar ortamında saklanmaktadır.

 

(10 Print Kalıp Baskı Makinası incelemenizi tavsiye ederiz….)

-Kullanılan boya ve malzemeler ekotex ve yenilenen standartlarında olup, sağlık ve çevre açısından zararlı kimyasallar içermemektedir.

-İmalat bölümü ahtapot ve oval baskı makinaları konveyor   presler  Sublime için  yüksek kapasiteli Dijital süblime makinaları, Dijital parça baskı makinası (% 100 pamuk -cotton üstüne direk baskı) Çeşitli ebatlarda parça presler,Çalışma ortamı sağlık ve baskı yapılacak ürünler açısından temizliğe en üst derecede önem verilerek düzenlenmiştir.

– Günlük kapasitemiz adet üzerine yüksek adete daha çok basalım üzerine degil, kalite ve farklı çalışmalar üzerine yogunlaşılmıştır. Yapılan baskılar günlük olarak yıkama  testinden geçerek arşivlenmektedir.

-İş güvenliği talimatları en üst seviyede uygulanmakta  Personelimize gerekli eğitimler verilmektedir.

-Covit -19 korona virüs döneminde maske,  hijyen temizlik malzemeleri firma tarafından temin edilmekte kullanımına önem verilmekte sosyal mesafe ve kurallara uyma konusunda sıkı tedbirler uygulanmaktadır.

 

 

 

 

Dijital Pigment baskı

 • 2010 yılından il olarak dijital pigment baskıya başlıyan Aykur Baskı zaman içinde teknolojik değişiklikler dogrultusunda kapasite arırımına gitmiştir…
 • 2020 yılı başında yeni bünyemize katılan Dijital Pigment Makinesi ile kapasitemiz artı..
 • Dijital konusunda piyasada en tecrübeli firmaların başında gelen Aykur Baskı bilindigi üzere yenilge çok acık piyasanın önünde gelişmeleri takip eden çalışmalar var…
 • her konuda iletişime gece bilirsiniz …
 • çayımızı içmeye bekleriz

 

 

 

Emprime Baskı (Kalıpla)

Emprime Pigment Baskı
Pigment Boyar maddelerin Özellikleri Pigment boyar maddeler, pamuklu baskıda çok önemli bir boyar madde sınıfıdırlar ve genel olarak su ve organik solventlerde çözünmezler, tekstil liflerine afiniteleri yoktur. Bu nedenle binder adı verilen reçine esaslı yapıştırıcı maddelerle life bağlanırlar. Daha sonra yüksek sıcaklıkta kondense işlemine tabi tutulurlar.
Pigment boyar maddelerin haslık özellikleri büyük ölçüde binderinkine bağlıdır. Binderin kalitesi ve doğru kullanımı haslık özelliklerine direkt olarak etkiler. Pigmentler anorganik, organik, metalik ve floresan pigmentler olmak üzere dört çeşittir; Anorganik pigmentler;bir çok ağır metal elementlerinin oksitleri, sülfatları, karbonatları, silikatları, ve kromatlarını kapsar. Bu metaller titanyum, çinko, baryum, kurşun, antimon, zirkonyum, kalsiyum, alüminyum, magnezyum, demir, molibden ve kromdur. Organik azo pigmentleri; genel olarak anorganik pigmentlerden daha iyi sürtme haslığına sahiptirler ve parlaktırlar. Çoğunun alkali dayanımı iyidir. Ancak bazı organo metalik pigmentlerin düşük alkali dayanımı baskı için uygunsuzluk oluşturur. Organik pigmentler, anorganik pigment renklerine nazaran daha saf ve daha parlaktır. Metalik pigmentler; tekstil materyali üzerine pigment baskıcılıkta olduğu gibi bir binder ile basılabilen, ince, dispers olabilen indirgenmiş metallerdir. Fluoresan boyarmaddeler; fluoresan etkisi yapan pigmentleridir. Fluoresan boyarmaddelerin konsantrasyonları düşük olduğu için, fazla miktarda boyarmadde kullanılarak tatmin edici renkler elde edilebilir. Genelde ışık haslıkları düşüktür.
Pigment baskının avantajları;
 1. Baskı sonrası yıkama işlemine gerek olmaması en az maliyet ve makina parkı ile baskının yapılmasına imkan tanır.
 2. Baskı öncesi ve sonrası renk değişimi olmaması baskı yapıldığı anda son renklerini görebilmeyi mümkün kılar. Hataların tespiti açısından bu çok önemlidir.
 3. Pigmentlerle baskıda, aynı varyasyonda baskı hızı rakle basıncı gibi faktörlerle renk farklılığı oluşumu riski çok azdır.
 4. Proses esas itibarı ile basit ve emindir.
 5. Pigmentler kumaş üzerindeki absorbsiyon düzgünsüzlüklerini örterler ve her iki lif pigment tarafından eşit şekilde örtüldüğünden farklı lif oranlarına sahip kumaşlarda kullanılabilirler.
 6. baskılar keskin kontürler gösterirler ve renk imkanları sınırsızdır.
 7. Hiç yıkama gerektirmediklerinden çok hassas materyalleri basmakta mümkündür.
 8. Baskı maliyetleri düşüktür.

Pigment Pat Sistemleri

 • Gaz İçermeyen Pigment Baskı Patı Gazsız pigment baskı prensip olarak en basit ve en eski baskı yöntemidir. Bu eski baskı yönteminde doğal renkli pigmentler, doğal yapıştırıcı maddelerle sulu sisteme göre kumaş yüzeyine yapıştırılırdı. Daha sonraları sentetik madde binderi olarak sentetik reçineler kullanılmaya başlanmıştır. 1930′ lu yıllarda pigment baskıcılıkta bağlayıcı madde olarak yüksek moleküllü suda çözünür doğal veya modifiye nişasta bazlı kıvamlaştırıcılar kullanılıyordu. Bu kıvam maddeleri boyayı life iyi bağlayamıyor ve yüksek konsantrasyonlu kullanımlarında sert bir tutum veriyorlardı. Bu sert tutumlarının yanında baskının donuk ve renk derinliğinin zayıf olması ve yıkama haslıklarının çok düşük olması nedeniyle istenmiyordu. Bu ürünler yerine sentetik reçine sistemlerinin ve suda çözünen kıvamlaştırıcılar yerine de emülsiyon patlarının kullanılması, pigment baskıların yumuşak tutum ve iyi haslık özellikleri göstermesi sağlamıştır.
 • Gaz İçeren Pigment Baskı Patı(Emülsiyon, Yarı Emülsiyon Patları)Emülsiyon birbiri ile karışmayan iki sıvıdan birinin diğeri içinde homojen olarak dağılımıdır. Sıvı içinde bulunan diğer bir sıvı, asılı tanecikler halinde çok ince bir şekilde dağılır. Bu şekilde bir karışımı oluşturmak ve stabil halde tutabilmek, emülsiyonun parçalanmasını önlemek için emülgatör kullanılmalıdır. Tekstil endüstrisinde kullanılan iki emülsiyon tipi mevcut olup, suda-yağ emülsiyonu (O/W) ve yağda-su emülsiyonlarıdır (W/O). Suda yağ emülsiyonlarında dış fazı su, iç fazı hidrokarbon, yağda su emülsiyonlarında dış fazı hidrokarbon, iç fazı su oluşturur. Emülsiyon patları, su ve hidrokarbon fazını stabil karışım halinde tutmaya yarayan, yapılarında hidrofil ve hidrofob gruplar bulunan emülsiyon maddesi (emülgatör) içerirler. Suda yağ emülsiyonları daha fazla tercih edilir, çünkü bunlara emülsiyon bozulmaksızın su ilavesi (inceltmek) mümkündür. Yağda su emülsiyonlarında bu mümkün değildir. Su içinde yağ tipi emülsiyon patlarında, su içinde emülsiye edilmiş gaz damlacıkları belirli bir konsantrasyondan sonra hareketliliklerinin azalmasıyla kıvamlaştırma etkisi göstermektedir. Gaz damlacıkları sabit değildir. Bir kesme işlemi sırasında en düşük direnç kuralına göre biçim alırlar ve burada oluşan şekillerin kayganlıkları tam yuvarlak olanlara oranla daha iyidir. Bu nedenle, mekanik zorlamaya maruz kalan emülsiyonun viskozitesi duruş haline oranla daha düşüktür. Zorlama azaldığı oranda viskozite tekrar yükselir.

Yapısal viskozite (Tiksiotropi) olarak adlandırılan bu plastik akışkan davranışı pigment baskıda optimal efektlerin sağlanmasında etkin olur. Emülsiyon patların eldesinde karıştırıcıların önemi açıktır. Karıştırıcının hızı, tipi, boyutu ve karışım miktarına bağlı olarak 1500-3000 d/dak arasında olmalıdır. Karıştırıcının boyutu karışım miktarına uygun olmalı ve karıştırma teknesinin şekli optimum karıştırmayı sağlayabilmelidir. Karıştırıcı yüksekliği karıştırma teknesinin çapından büyük olmalıdır. Karıştırma prosesi sırasında karıştırıcının mekanik enerjisi termal enerjiye çevrilir. Bu da emülsiyon patının sıcaklığının artmasına neden olur. Bu nedenle uzun süreli karıştırmalardan kaçınılmalıdır.Gaz içeren baskı patlarını iki gruba ayırmak mümkündür.

 1. Az gazlı pigment baskı (250 gr/kg gaza kadar)
 2. Gazlı pigment baskı (500 gr/kg ve yukarısı)Günümüzde başta çevre sorunu nedeniyle tam emülsiyon patların kullanımı giderek azalırken, az gazlı baskı kullanım yerini hala korumaktadır.

Bu sistemin ortaya çıkışı gazlı ve gazsız sistemlerin bir karışımı olarak gerçekleşmiş ve her iki sistemin avantajlarını içermiştir.Sentetik KıvamlaştırıcılarBaskı sırasında istenilen viskoziteyi sağlamak için kullanılan küçük molekül yapılarından uygun sentezlerle elde edilen yüksek moleküllü poliasitlerin tuzlarıdır. Kuru madde içeriği az olup, oldukça iyi koruyucu kolloid özelliği gösterirler. Birçoğu akrilat esaslı olup, pigment baskı binderleriyle kimyasal olarak uyum sağlarlar. Poliakrilik asit uygun bir bazla, örneğin amonyakla nötralize edildiğinde karboksilik asit grupları iyonize olur ve negatif yüklü merkezlerin birbirlerini karşılıklı olarak itmeleri polimer zincirin genişlemesine ve sonuçta viskozite artışına neden olur. Polimer taneciklerinin çözülmesi pat reolojisi için uygun değildir.

Çünkü jelleşir ve elastiki bir hal alırlar. Bu nedenle polimer taneciklerinin çözünmesi yerine şişmesi istenir. Bu tanecikler su ile etkileştiğinde ilk hacimlerinin yaklaşık 100 katına ulaşırlar. Sentetik kıvamlaştırıcıların şişmiş taneciklerinin kendilerine özgü davranışları vardır. Mekanik kuvvetler (karıştırma, rakleleme) altında viskozite düşüşü olur, bu kuvvetlere bağlı olarak kuvvet yönünde birbirlerinin üzerinde rahatlıkla kayarlar bu kuvvet ortadan kalktığında ilk viskozitelerine dönerler. Bu psödoplastik davranış baskıcıya baskı patını kontrol edilebilir bir viskozitede hazırlama ve daha sonra baskı sırasında kesme gerilimlerinin neden olduğu viskozite düşüşü ile çok ince delikli şablonların kullanılma ve dolayısıyla baskıda çok ince detayların elde edilme kolaylığı sağlar. Sentetik kıvamlaştırıcılar için karıştırmanın önemi bilinmektedir. Su ile karıştırıldıktan sonra kıvamlaştırıcı tanecikleri şişmiş durumdadır. Ancak bu tanecikler ayrı ayrı şişmiş değildirler, gruplar halinde oligomerler oluşturmuş bir haldedirler. Uzun süreli ve yüksek devirli karıştırmalarda bu grupçuklar parçalanır ve viskozite düşer. Bu etki ortadan kalktığı zaman oligamerler yeniden polimerleşir ve gerçek viskozite değerine ulaşılır. Bu nedenle, emniyetli bir çalışma için viskozite sabit oluncaya kadar karıştırma yapılmalıdır. Karıştırma zamanı, herşeyden önce karıştırıcının tipine, karışım miktarına ve karıştırma teknesinin formuna göre değişmektedir. İyi bir baskının sonucu baskı patının karıştırma ve bekletme anındaki viskozitesinden çok üretim boyunca sabit kalan viskozitesine bağlıdır. Bu özellikle struktur (yapısal) viskozite özelliğine sahip sentetik kıvamlaştırıcılar için geçerlidir. Tekstil baskıda baskı pastasının özellikleri arasında kaliteyi en fazla etkileyenlerden biri şüphesiz ki viskozitedir.

eksisozluk.com

mayis-2014-002   30nisan15-272  30nisan15-411  30nisan15-229

Renkli Havyar Baskı

Evet dogru duydunuz tek tek cımbızla yapıştırıyoruz..

Şaka tabi Hep diyoruz ya Aykur Baskı Olarak Yenilik, Araştırma, Piyasa takibiyle, istek ve İhtiyaçları doğrultusunda Çalışmalarımıza, Devam ediyoruz…

İşte onlardan sadece birisi…

a4a9a8

10 Print Kalıp Baskı Makinası

Hani koymaya yer bulamadığın arayınca bulamadığın ve bir dünya para verdiğin filmlere gerek kalmadı. Evet kalmadı.

Makina filmi filmi direk kalıbın üzerine basıyor bu sayede en net kenarları ve  Tramları elde edebiliyoruz.. bu yazdıklarımız 2 yıllık sürede ve binlerce çekilen kalıplar üzerinden çıkarılan ve yazılan sonuçlardır, Abartısız imalat şartlarında ustalarımız özellikle hassas desenlerde kalıp yırtılsa filmle çekilen kalıpla aynı sonucu alamıyor ve artık filmle çekilen kalıpları İmalata almıyor.

Bu işin güzel tarafı yıllar önce çektiğin filmler birtık ötende al ekrana bas bitti, Desenlerinde çizilme yok kırılma yok bir rengi kayboldu yok filmin tersine basılmış düzüne basılmış yok , çekim makinasında vakuma da gerek yok, gerçekten yok. pozlamada duvara davadın 40 cm dolapta yapıyoruz…

k2.k5.k6-k6.k7.k2-.k1.ka3.k2-1.k1-.ka5

 

 

FUARLAR

ITM 2016 Fuarı’na katılan Digimania (DM Makine) standında . Bu yıl fuarda ilk defa Türkiye pazarında tanıttığı çözümler de vardı.Patenti kendine ait olan 10Print parça pamuk baskı makinesini de sektörle tanıştırdı.

Birçok sebepten dolayı dijital tekstil ve kumaşın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir ve daha artarak devam edecektir. Şu anda dijital baskı, tekstil sektöründeki vazgeçilmezi olacaktır.fu1 fu2 fu3

Yeni modelimiz olan 10Print ise kendi patentli ürünümüz olup direkt parça pamuk, polyester ve ipek kumaşlara basmak için tasarlanmıştır. Bu makinemizde serigrafi ile dijitali birleştirdik. Serigrafi mantığı ile renkli tişörtler için beyaz boyayı dışarıda basarak çok daha az maliyetli ve hızlı baskılar sunmaktayız. 110x65cm maksimum baskı alanına sahip olan makinemiz, A4 ebatında saatte 80 adet baskı yapabilmektedir. Patentli sistemimiz sayesinde sürekli arkadan kumaş besleyerek seri üretim yapılabilmektedir. Makinemiz, fiyat performans açısından göstermiş olduğu başarı ile rakiplerinin önüne geçiyor.